Naturlig hjälp med den bio-aktiva ingrediensen 2QR 2QR ('to cure') är en unik, patenterad innovation för att lösa bakteriella problem och består av en lång polysackarid framtagen genom molekylär filtration av en speciell Aloe Barbadensis växt.

Hur fungerar 2QR?

  • 2QR polysackariderna har en unik förmåga att binda sig till cellmembranet på oönskade bakterier och därmed oskadligöra dem.
  • 2QR bildar ett skyddande lager över slemhinna och hud vilket gör det svårare för oönskade bakterier att få fäste och därmed orsaka bakteriella problem.

Sättet som 2QR verkar på är ingen kemisk process och den har ingen negativ påverkan på de viktiga "nyttobakterierna" som normalt finns på hud och slemhinna.

Vilka egenskaper har 2QR

  • 2QR neutraliserar effektivt ett stort antal potentiellt skadliga bakterier och mikroorganismer
  • Är en unik innovation för naturlig och sund bakteriebalans och kontroll
  • Kan användas tillsammans med läkemedel
  • Har inga begränsningar avseende mängd eller frekvens.
  • Är helt naturlig och säker att använda.
  • Påverkar inte kroppens normala bakterieflora som tex. mjölksyrebakterier i vagina.
  • Stimulerar och optimerar kroppens vävnader till god naturlig läkningsprocess.