Rodnad

Rodnad

Den vanligaste orsaken till rodnad av de yttre delarna i underlivet är en störd bakteriebalans. I slidan finns många olika typer av bakterier t.ex de "goda" mjölksyrebakterierna som producerar mjölksyra för att skapa en "sur miljö" med lågt pH. Den sura miljön skyddar mot angrepp från oönskade bakterier. Om bakteriebalansen blir störd på grund av t.ex. vid bristande hygien, hormonförändringar, menstruation kan de oönskade bakterierna ta över och miljön förändras i underlivet. Den förändrade miljön kan leda till besvär med bla rodnad. Det är viktigt att du är medveten om vilka faktorer som förändrar miljön i ditt underliv och håller en god intimhygien för att undvika problem.