Välkommen till denna webbplats, som ägs och drivs av BioClin och / eller BioClins dotterbolag eller närstående företag (under dessa användarvillkor “BioClin avses kollektivt BioClin, Inc. och dess dotterbolag, filialer och närstående företag) (nedan “site’). BioClin upprätthåller webbplatsen som en service till sina besökare, med förbehåll för följande villkor avseende användning av webbplatsen ( “Användarvillkor”). När du använder webbplatsen godkänner du användarvillkoren; Om du inte godkänner användarvillkoren kan du inte använda webbplatsen. BioClin förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen och dessa användarvillkor med jämna mellanrum utan förvarning.
Användning av innehåll på webbplatsen
Du kan visa, hämta och skriva ut innehåll från sajten på följande villkor: (a) innehållet får endast användas för informationssyfte; och (b) innehållet inte kan ändras eller ändras på något sätt. Du kanske inte publicera, distribuera, förbereda härledda arbeten, eller på annat sätt använda innehållet annat än vad som uttryckligen tillåts häri.

Du får inte använda något varumärke , logotyp eller annan information ( inklusive bilder , text , sidlayout eller form) av BioClin utan uttryckligt skriftligt  medgivande från BioClin . Du får inte använda metataggar  eller någon annan ” dold text ” som använder BioClin namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt  medgivande från BioClin . Du får inte använda någon av BioClins logotyper eller annan patentskyddad grafik eller varumärke som en del av länken utan skriftligt  tillstånd .

Du är inte berättigad till äganderätt av något innehåll på webbplatsen . All otillåten användning kan leda till rättsliga åtgärder av BioClin .

Alla uttalanden på webbplatsen om BioClin framtidsutsikter är “forward looking statements” enligt Federal säkerhetlagar. Det finns inga garantier för att framtida resultat kommer att uppnås och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från prognoser, uppskattningar och sammanfattande information som finns på webbplatsen. Viktiga faktorer kan skilja sig från faktiska resultat och avvika väsentligt från innehållet, men är inte begränsade till faktorer som diskuteras i BioClins SEC-dokument.
Recensioner, Kommentarer, Kommunikationer och Annat Innehåll
Du kan lämna synpunkter så länge innehållet inte är obscent, olagligt, hotande, eller ärekränkande och så länge innehållet inte inverkar på privatliv eller gör intrång i immateriella rättigheter av en tredje part. Vidare kan sådant innehåll inte innehålla mjukvaruvirus, massutskick, kedjebrev eller någon form av “skräppost”. Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som en annan person eller enhet, eller på annat sätt vilseleda ursprunget av informationen.

Genom att delge information, beviljar du BioClin en icke-exklusiv, royalty-fri, evig, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att reproducera, använda, modifiera, publicera, anpassa, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll i hela världen på något media. Genom att skicka in uppgifter garanterar du att innehållet är korrekt, du äger eller har tillåtelse att använda innehållet som du skickar; och att användningen av innehållet inte kommer att orsaka skada på person eller enhet.
Produkter och tjänster som erbjuds av BioClin på webbplatsen
BioClin erbjuder produkter och tjänster på webbplatsen. När du registrerar dig för att få en produkt eller tjänst från BioClin på sidan så accepterar du det specifika avtal som tillämpas på produkten eller tjänsten. Din användning av sådan produkt eller tjänst som erbjuds på webbplatsen styrs av villkoren i avtalet för den produkten eller tjänsten. Förutom vad som anges i avtalet. BioClin garanterar inte att någon produkt beskrivning eller innehåll som finns på denna webbplats är korrekt, aktuell, tillförlitlig, fullständig eller felfri.