Underlivsbesvär

Nästan varje kvinna upplever problem eller besvär från sitt underliv och det kan vara väldigt jobbigt och ha stor påverkan på det allmänna välbefinnandet i det dagliga livet även om dessa besvär inte nödvändigtvis behöver vara relaterat till en allvarlig sjukdom.

The 5 most common vaginal discomforts are itching, burning, vaginal dryness, discharge, sometimes combined with an unpleasant smell, and irritation or pain during or after intercourse

De vanligaste underlivsbesvär

  • Klåda
  • Brännande känsla
  • Torrhet
  • Oönskade flytningar eller dålig lukt
  • Irritation och smärta efter samlag

Tar man hand om dessa besvär kan de leda till bakteriella infektioner eller svamp, och i vissa fall bör man alltid besöka en läkare för vidare undersökning.

Multi-Gyn´s produkter

Multi-Gyn´s produkter både behandlar och förebygger underlivsbesvär och kan med stor fördel användas tillsammans med receptbelagda läkemedel som tex. antibiotika eller svampläkemedel för att därmed stödja återbalanseringen av den naturliga bakteriefloran i underlivet..