Multi-Gyn - medicinsk bakgrund

Mängden mikroorganismer som finns i och på vår kropp är fler än mängden av våra egna mänskliga celler. Ny forskning visar att våra mikrobiella samhällen är väldigt individuella, som ett fingeravtryck. Vi kan inte leva utan dem eftersom de tar hand om några mycket viktiga funktioner i mag-och tarmkanalen, i huden och i slidan.  Under de bästa förutsättningarna lever vi i harmoni med vår mikrobiota. När det råder balans i detta ekosystem hålls skadliga bakterier under kontroll och orsakar oss ingen skada.

I slidan finns de nyttiga mjölksyraproducerande laktobacillerna som hjälper till att upprätthålla den naturliga bakteriefloran. En balanserad bakterieflora försämrar chanserna för oönskade bakterier och andra mikroorganismer att få fäste slemhinnan. Symtom vid störningar av den vaginala bakteriefloran är ofta klåda, onormala flytningar, dålig lukt eller rodnad. Den mest kända orsaken till överväxt av anaeroba bakterier är bakteriell vaginos (BV) som ger symtom som fiskliknande lukt som orsakas av aminer som produceras av dessa bakterier. Yttre faktorer för denna störning är hygien och samlag. Efter samlag, utan kondom, ökar slidans pH betydligt från surt till svagt alkaliskt. I denna alkaliska miljö gynnas anaeroba bakterier som orsakar bakteriell vaginos (BV) och som trivs vid ett förhöjd pH.  Högst ph nås ca 36 timmar efter den "alkaliska chock" som spermierna orsakar.

Sammansättningen av den vaginal floran är mycket dynamisk och påverkas av hormonella förändringar och yttre faktorer som sexuell aktivitet och underlivshygien. Vid en obalans är de välgörande laktobacillerna färre än de skadliga mikroberna. Vid obalans kan man drabbas av besvär som såsom klåda, dålig lukt, onormala flytningar, smärta och rodnad. För både bakteriell vaginos och svamp är standard behandlingen ofta antimikrobiella läkemedel. Antibiotika och antimykotika påverkar dock sammansättningen av den naturliga bakteriefloran och de nyttiga mikroorganismerna. Inte sällan rapporters dessutom återkommande infektioner efter metronidazol behandling av bakteriell vaginos och antimykotisk behandling (t ex klotrimazol) av svamp.Nya metoder som korrigerar vaginal obalans har blivit tillgängliga under de senaste åren. Dessa behandlingar innefattar användning av sura geler, prebiotiska stimulering av laktobaciller och naturliga anti-vidhäftande metoder som förhindrar skadliga mikroorganismer från att få fäste på slemhinnorna. En naturliga anti-självhäftande metod är den unika och patenterade basen (2QR) i Multi-Gyns produkter. Multi-Gyns produkter  förebygger och behandla vaginala infektioner, svamp och relaterade besvär. De kan alla användas samtidigt eller mellan medicinering för att undvika återfall och främja en god balans av vaginalfloran.

Mer information: