Faktorer som påverkar underlivshälsa

Det är kanske självklart att varje kvinna under sitt liv påverkas av olika faktorer som förändrar miljön i underlivet.


Till de viktigaste faktorerna räknas balansen av könshormonerna, sexuell aktivitet, menstruationscykeln samt kroppens allmänna fysiska kondition. Det är viktigt att känna till dessa olika faktorer för att underlivshälsan skall bli så bra som möjligt.

Som kvinna kan du ofta själv avgöra vad som är bästa för dig om du är medveten om hur de olika faktorerna påverkar den vaginala miljön.

Även om du inte har underlivsproblem är det viktigt att emellanåt besöka en gynekolog för en gynekologisk undersökning, dels för att upptäcka eventuella problem i ett så tidigt skede som möjlig. Men även få information hur du bäst sköter om ditt underliv för att få en så bra underlivshälsa som möjligt.

Multi-Gyn´s produkter är en effektiv hjälp till ett sunt och hälsosamt underliv.