Underlivshälsa


Obehag och besvär i underlivet påverkar oss i vardagen. Tre av fyra kvinnor upplever att de har besvär som de vill göra någonting åt. Många känner igen problem som oönskade flytningar, dålig lukt, klåda, ömhet, irritationer och vaginal torrhet. Ibland försvinner problemen av sig själv men det kan ta tid.